Voor wie?

Circulus.biz is er voor iedere leerling of student, Nederlands of Engels sprekend, die hulp nodig heeft op het gebied van planning, organisatie en invulling van het dagelijks leven, inclusief verplichtingen en vrije tijd. Daaronder vallen ook schoolwerk en huiswerk. Er wordt ondersteuning en begeleiding geboden bij begrijpend lezen, rekenen, CITO-training, brugklastraining, examentraining, huiswerk, proefwerken, tentamens, (profiel)werkstukken, literatuuropdrachten en thesis.

Circulus.biz kan in overleg met jou de communicatie onderhouden met ouders/verzorgers, zorgteam, mentor, docenten of studieadviseurs.

Dus of je nu basisschool, voortgezet onderwijs, HBO of WO doet, je bent welkom bij ons.