Ons aanbod

Alle begeleiding en ondersteuning van de leerling/student, van jou dus, is één-op-één maatwerk. Het is onze ervaring dat dit altijd het beste en meest efficiënt werkt om tot resultaat te komen. Ons doel is dat jij zelfstandiger wordt en dat je betere resultaten behaalt. Om die reden maken we standaard een driemaandelijkse planning, weekplanningen waar je zelf mee verder kunt thuis en zijn er altijd evaluatiegesprekken mogelijk met de verschillende partijen. Deze gesprekken kunnen ook op school of opleidingsinstituut plaatsvinden. Van deze gesprekken worden verslagen gemaakt.

Circulus.biz is alle dagen 24/7 open en bereikbaar.