Aanmelden

Via hinkeeleveld@gmail.com of mobiel nummer 06-50836602 kun je meer informatie inwinnen dan wel je opgeven voor een eerste (gratis) kennismaking.

Om de begeleiding bereikbaar te maken en te houden voor iedereen, hanteer ik één tarief.

De contacturen met de jongere, dus begeleiding, planning en organisatie alsmede bijlessen, worden in rekening gebracht. Per contactuur geldt een tarief van €25 op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur en €35 euro vanaf 19.00 uur en in de weekends.

Alle overige werkzaamheden, dus evaluaties, gespreksverslagen, gesprekken op scholen en telefonisch onderhoud zijn service van de zaak.

Er wordt geen opzegtermijn gehanteerd.

De praktijk leert dat iedere jongere ongeveer twee uren begeleiding nodig heeft per week. Daarnaast kunnen er uren bij komen voor vakinhoudelijke bijles of het maken van werkstukken en PWS of thesis. Alles in overleg met de cliënt en ouders/verzorgers uiteraard.